Općeniti uvjeti poslovanja

1. Općeniti uvjeti poslovanja

Ovi uvjeti odnose se na prodaju proizvoda objavljenih na Internetskoj stranici www.renesansa.design. Korištenjem ovih internetskih stranica Korisnik stranice www.renesansa.design / Kupac potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i uvjetima kupnje. Smatra se, da narudžbom i u cijelosti prihvaćaju Opći uvjeti poslovanja i uvjeti kupnje. Korištenjem ovih Internetskih stranica Korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Nositelj svih prava na Internet stranici www.renesansa.design je Obrt TMBingo, vl. Tonći Morić

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice www.renesansa.design. Korištenjem Internetske stranice Korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje Internetske stranice www.renesansa.design u skladu s njima. Korisnike upućujemo da se prije same kupovine upoznaju s ovim Uvjetima te iste redovito provjeravaju kako bi bili upoznati sa svim pravima i obavezama.

Pravo Korištenja Internetske stranice osobno je pravo Korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe.

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom potvrde ponude.

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Korisnik je dužan dati točne, potpune i važeće osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Postupanje suprotno tome, ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi www.renesansa.design.

Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole Obrta TMBingo, vl. Tonći Morić te prihvaća da Obrt TMBingo, vl. Tonći Morić nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Obrt TMBingo, vl. Tonći Morić zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave ako to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti sadržaj Općih uvjeta poslovanja, asortimana proizvoda, cijene proizvoda ili sadržaja Internetske stranice www.renesansa.design. Stoga su Korisnici dužni prije svakog korištenja Internetske stranice www.renesansa.design pregledati sadržaj Općih uvjeta poslovanja. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na www.renesansa.design.

Korištenje ove Internetske stranice www.renesansa.design isključivo je na odgovornost Korisnika. Prodavatelj se oslobađa od svake odgovornosti za štetu koja je mogla nastati prilikom posjete Internetskoj stranici www.renesansa.design uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa, prekidom u komunikacijskoj liniji, neovlaštenim pristupom, neprikladnim ponašanjem, nemarom i slično te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje www.renesansa.design internetske stranice. Uvjeti ovog poglavlja odnose se na cjelokupni sadržaj Internetske stranice www.renesansa.design.

Prodavatelj se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koje se nalaze na www.renesansa.design Internetskoj stranici. www.renesansa.design zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda postavljene prema informacijama proizvođača. Svi sadržaji postavljeni na Internetskoj stranici postavljeni su kako bi kupcu olakšali izbor prilikom kupovine. Za nenamjerne greške ne odgovaramo.

www.renesansa.design sve materijale, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj namjeri kako bi kupcu olakšali odabir prilikom kupovine. www.renesansa.design ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su različiti stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (N.N.41/14, 110/15).

Informacije o obrtu:
Žiro račun IBAN kod Erste: HR9624020061140346305
Sjedište: Obrt TMBingo, vl. Tonći Morić, Jakova Gotovca 18, 23000 Zadar
Adresa elektroničke pošte: info@renesansa.design
OIB: 13393375189
MB: 97977110
Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru

Značenje izraza navedenih u ovim općim uvjetima:
1) Prodavatelj – Obrt TMBingo, vl. Tonći Morić, Jakova Gotovca 18, 23000 Zadar, Hrvatska
2) www.renesansa.design – web stranica u vlasništvu Prodavatelja
3) Kupac – svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda ili usluge izvršila registraciju svojih podataka te naručila proizvod ili uslugu.
4) Korisnik “renesansa.design” – svaka osoba koja web stranicu „renesansa.design” koristi u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu
5) Korištenje „renesansa.design ” – pristup stranici renesansa.design radi dobivanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja web trgovine
6) Online kupnja ili web trgovina – ostvarivanje kupnje proizvoda putem „renesansa.design”
7) Proizvodi – svi proizvodi koji su istaknuti na „renesansa.design “, a koje je moguće kupiti putem web trgovine.

2. Web trgovina – sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupovina odabranog proizvoda ili usluge putem ” www.renesansa.design” web trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: internet narudžbe, tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem.

Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji i sl. (newsletter).

Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na „renesansa.design” a uz svaki proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda, cijeni.

Po izvršenje narudžbe kupaca kontaktira prodajni predstavnik kako bi definirali konačnu narudžbu i rokove isporuke. Isporuka je 15 radnih dana od dostave svih materijala za web stranicu u elektroničkom obliku. Rokovi mogu biti pomaknuti u slučaju više sile koja može utjecati na razvoj web stranice (hakerski napadi, poplave, bolesti, potresa i dr.)

Raskid je moguće u slučaju da izvršitelj u roku 60 dana ne isporuči web stranicu web stranicu iz opravdanih razloga.

3. Načini plaćanja

Plaćanje na internetskoj stranici renesansa.design vrši se u EUR. Cijene su maloprodajne, izražene u EUR I HRK i u njima je sadržan pripadajući PDV (Obrt nije u sustavu PDV-a). Cijena svakog proizvoda određena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu visoko je kontrolirani proces no unos cijena zahtjeva ljudski faktor te podrazumijeva mogućnost nastanka greške.

Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode.

Neovisno od prethodne točke ovih Općih uvjeta, sva naručena roba biti će isporučena po cijenama koje su vrijedile pri izradi ponude.

Plaćanje putem virmana ili opće uplatnice

Ako ste odabrali plaćanje virmanom ili općom uplatnicom na vašu e-mail adresu bit će poslana potvrda Vaše narudžbe. Djelatnici www.renesansa.design Internet trgovine kontaktirat će Vas po potrebi.

1) Ako se plaćanje proizvoda vrši putem opće uplatnice, korisnik na uplatnici mora ispuniti sljedeće podatke:
Uplata na IBAN Obrt TMBingo, vl. Tonći Morić: HR9624020061140346305
Poziv na broj: 00 – broj ponude
Primatelj: Obrt TMBingo, vl. Tonći Morić, Jakova Gotovca 18, 23000 Zadar
OIB: 13393375189

Po zaprimljenoj uplati kontaktirati će Vas prodajni predstavnik ili voditelj projekta.

2) Ako se plaćanje proizvoda vrši putem virmana, korisnik na uplatnici mora ispuniti sljedeće podatke:
Uplata na IBAN Obrt TMBingo, vl. Tonći Morić: HR9624020061140346305
Poziv na broj: 00 – broj ponude
Primatelj: Obrt TMBingo, vl. Tonći Morić, Jakova Gotovca 18, 23000 Zadar
Po zaprimljenoj uplati kontaktirati će Vas prodajni predstavnik ili voditelj projekta.

Plaćanje kreditnim karticama

Plaćanje izravno putem interneta, korištenjem najmodernijeg servisa za plaćanje kreditnim karticama:
Visa, MasterCard, Maestro, Diners

4. Sigurnost plaćanja

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite Stripe – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem Interneta.

Stripe osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u Stripe platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima Stripe sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. Stripe zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Stripe Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost Stripe sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

5. Izjava o sigurnosti kod plaćanja

Primjenjuju se najmoderniji standardi u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između sustava za plaćanje i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla).

6. Zaštita osobnih podataka

Prodavatelj prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri koji su nužni za ispunjenje svoje obveze te ih može koristiti za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, newslettera, unaprjeđenja odnosa sa Kupcima i radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu.

Prodavatelj se obvezuje štiti osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje dostave kupljenog proizvoda). Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.

Obrt TMBingo, vl. Tonći Morić ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke te za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.

Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.

7. Izjava o privatnosti

Obavezujemo se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informiramo kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

8. Politika kolačića

Kako bi stranice www.renesansa.design ispravno radile, one moraju na računalo korisnika spremiti malenu količinu informacija (Cookies). Prema regulacijama EU, Obrt TMBingo, vl. Tonći Morić prije spremanja kolačića mora zatražiti pristanak korisnika. Korištenjem web stranice www.renesansa.design internet trgovina korisnik pristaje na upotrebu Cookie-a.

Korisnik isključivanjem kolačića odlučuje hoće li dopustiti pohranjivanje kolačića na svom računalu. Postavke kolačića mogu se kontrolirati I konfigurirati u web pregledniku koji korisnik koristi za pregledavanje web stranica. Ukoliko korisnik onemogući kolačiće postoji mogućnost da stranica neće moći koristiti neke od funkcionalnosti koje daje www.renesansa.design web trgovina.

9. Pohvale i prigovori

Pisani prigovor, odgovor, obavijesti

U skladu s člankom 10., Zakona o zaštiti potrošača u slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti pisani prigovor www.renesansa.design internetskoj trgovini.

Obrt TMBingo, vl. Tonći Morić Vam omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefona 092 40 50 600 ili putem maila info@renesansa.design.

Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje ime i prezime.

Obrt TMBingo, vl. Tonći Morić će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor će Vam stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

Kontakti

Za sve informacije, pohvale, primjedbe, reklamacije kao i svake druge obavijesti Kupci se mogu obratiti na adresu:
Obrt TMBingo, vl. Tonći Morić, Jakova Gotovca 18, 23000 Zadar
info@renesansa.design
OIB: 13393375189

Platforma za online rješavanje sporova

Posebnom regulativom Europske unije, od 15.02.2016, diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnje bit će moguće riješiti putem ODR platforme. Platforma za rješavanje sporova dostupna je na internetskoj stranici http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

To znači da ako naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU odnosno sporovi koji se odnose na internetsko naručivanje najprije pokušate riješiti bez uključivanja sudova.

Ovaj link potrošači mogu koristiti za prekogranične potrošačke sporove. Za potrošačke sporove u odnosu na trgovce iz Republike Hrvatske ta mogućnost ne postoji dok procedura ne bude podržana potrebnom zakonskom regulativom od strane ovlaštenih tijela RH.

Hej,
nije ok uspoređivati! ;)